معرفی معاون آموزش

تعداد بازدید:۱۶۱۲

 

معاون آموزشی :

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن عاشوری فر

رشته تحصیلی : فیزیک - حالت جامد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

تلفن مستقیم :33594332

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:165