معرفی معاون آموزش

تعداد بازدید:۲۵۶۱

 

معاون آموزشی :

نام و نام خانوادگی : میثم محمدنیا

رشته تحصیلی : 

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

تلفن مستقیم :33594332

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:165