معرفی معاون آموزش

تعداد بازدید:۱۴۳۴

معاون آموزشی:

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی دهشیری

رشته تحصیلی : زیست شناسی -علوم گیاهی

مدرک تحصیلی : دکترا

 

مسئول دفتر:

نام و نام خانوادگی : مریم خجسته

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم :33594332

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:165