مدیر خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۵۴۹۶

 

نام و نام خانوادگی : فرزاد بهمنی                                 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

داخلی : 166                 

 

کارشناس امور آموزشی(کمیسیون موارد خاص و شورا) :

نام و نام خانوادگی : مریم خجسته               

داخلی : 147