اداره امتحانات و ثبت نمرات

تعداد بازدید:۴۵۴۶

رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات :

نام و نام خانوادگی : محمد جلالی   

 مدرک تحصیلی :     

تلفن : 33594950               داخلی : 169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول امتحانات و ثبت نمرات :

نام و نام خانوادگی : سعید بروغنی   

 مدرک تحصیلی :     

تلفن : 33594950               داخلی : 169