اداره امورهیات علمی

تعداد بازدید:۲۲۳۱

 

رییس اداره امور هیات علمی :

نام و نام خانوادگی : مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی    

تلفن : 33594335                     داخلی : 167

 

کارشناس مسئول کارگزین(مدرسان حق التدریس) :

نام و نام خانوادگی : رضا روستا

مدرک تحصیلی :    

تلفن : 33594335                     داخلی : 167