اداره امورهیات علمی

تعداد بازدید:۱۹۳۳

رییس اداره امور هیات علمی:

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی    

تلفن:33594335               داخلی 167

 

کارشناس مسئول کارگزین(مدرسان حق التدریس):

نام و نام خانوادگی: رضا روستا