اداره امورهیات علمی

تعداد بازدید:۴۴۲۴

رییس اداره امور هیات علمی :

نام و نام خانوادگی : مسعود ابراهیم نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

تلفن : 33594335                     داخلی : 167

 

کارشناس مسئول کارگزین(مدرسان حق التدریس) :

نام و نام خانوادگی : 

مدرک تحصیلی :    

تلفن : 33594335                     داخلی : 167