رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۴۸۱۱

 

رشته‌های تحصیلی دانشکده علوم انسانی

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

علوم اجتماعی و ارتباطات

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

 
 

2

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

3

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

8

علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

9

علوم اجتماعی برنامه‎ریزی اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

11

علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‎نگاری

کارشناسی ‎پیوسته

 

12

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

13

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

14

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

15

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

16

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

17

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

18

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-  امدادگر ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

19

علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش

کارشناسی ‎پیوسته

 

20

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی  (تا سال 91)

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

تربیت دبیر تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

22

تربیت‎بدنی

کاردانی ‎پیوسته

 

23

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

24

حسابرسی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

25

مدیریت مالی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

26

حسابداری

کارشناسی ‎پیوسته

 

27

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ‎پیوسته

 

28

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

29

حسابداری

کاردانی نا‎پیوسته

 

30

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ‎پیوسته

 

31

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

32

حقوق

حقوق

کارشناسی‎ پیوسته

 

33

الهیات

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ‎پیوسته

 

34

روانشناسی

روانشناسی

کارشناسی ‎پیوسته

 
 
 

رشته‌های تحصیلی دانشکده هنر و معماری

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

هنر

نقاشی

کارشناسی ‎پیوسته

 
 

2

عکاسی

کارشناسی ‎پیوسته

 

3

علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

4

علمی کاربردی گرافیک تصویرسازی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

5

هنرهای تجسمی نقاشی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

6

علمی کاربردی گرافیک گرافیک

کاردانی ‎پیوسته

 

7

معماری

مهندسی معماری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

8

مهندسی معماری

کارشناسی ‎پیوسته

 

9

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

معماری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

11

علمی کاربردی نقشه کشی معماری - معماری

کاردانی پیوسته

 
 

 

رشته‌های تحصیلی دانشکده علوم پایه

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

شیمی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

 
 

2

شیمی آلی

دکتری تخصصی

 

3

شیمی شیمی معدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

شیمی شیمی آلی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

شیمی شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

شیمی شیمی پلیمر

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

شیمی محض

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

8

شیمی - کاربردی

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

9

شیمی- شیمی داروئی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

زیست شناسی

زیست‏شناسی علوم‏سلولی‏ و ‏مولکولی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

11

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

12

ژنتیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

13

زیست‏شناسی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

14

زیست‏شناسی عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

15

زیست‏شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎پیوسته

 

16

ریاضی

علوم کامپیوتر

کارشناسی ‎پیوسته

 

17

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی‎ پیوسته

 

18

آمار و کاربردها

کارشناسی ‎پیوسته

 

19

فیزیک

نانوفیزیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

20

فیزیک

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

مهندسی اپتیک و لیزر

کارشناسی ‎پیوسته

 

22

مهندسی هسته ای

کارشناسی‎ پیوسته

 

23

مهندسی پرتوپزشکی (سال 94)

کارشناسی ‎پیوسته

 
 

 

رشته‌های تحصیلی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

مکانیک

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

2

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

3

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

4

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

مهندسی مکانیک

کارشناسی‎ پیوسته

 

6

مهندسی هوافضا

کارشناسی‎ پیوسته

 

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

 

8

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

 

9

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

 

10

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‎کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

 

11

علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک خودرو

کاردانی ‎پیوسته

 

12

علمی کاربردی تاسیسات تهویه مطبوع

کاردانی ‎پیوسته

 

13

برق

مهندسی برق الکترونیک (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

14

مهندسی برق قدرت (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

15

مهندسی برق- سامانه‎های برقی حمل و نقل

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

16

مهندسی برق- سیستم‎های قدرت

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

17

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

18

مهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

19

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

20

مهندسی برق

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

مهندسی پزشکی

کارشناسی ‎پیوسته

 

22

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

 

23

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

 

24

علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی ‎پیوسته

 

25

علمی کاربردی الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی ‎پیوسته

 

26

علمی کاربردی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

کاردانی ‎پیوسته

 

27

عمران

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‎های هیدرولیکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

28

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

29

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

30

مهندسی عمران

کارشناسی‎ پیوسته

 

31

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

32

مهندسی تکنولوژی عمران عمران (تا سال 92)

کارشناسی ناپیوسته

 

33

علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ‎پیوسته

 

34

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی‎ پیوسته

 

35

مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات

کارشناسی ‎پیوسته

 

36

مهندسی رباتیک

کارشناسی ‎پیوسته

 

37

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

38

مهندسی‎تکنولوژی‎شبکه‎هایکامپیوتری طراحی‎و‎پیاده‎سازی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

39

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- انتقال

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

40

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- دیتا

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

41

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات سیار

کارشناسی‎ناپیوسته

 

42

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- سیستم‎های تحت شبکه

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

43

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- کاربردهای آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

44

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مدیریت آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

45

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات نوری

کارشناسی‎ ناپیوسته

 

46

علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ‎پیوسته