معاون آموزش

تعداد بازدید:۶۴۵۵

 

معاون آموزشی :

نام و نام خانوادگی :  میثم محمدنیا

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی 

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

 

مسئول دفتر :

نام و نام خانوادگی : شاهپور محمودی

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم : 33594332

تلفن دفتر : 59-33594950               داخلی : 165